S5 Risen Hope - шаблон joomla Mp3
Bilgi Bankası

logo

Norveç Sıçanı

Diğer sıçanlara göre Norveç sıçanlarının vücudu nispeten daha ağır olup, göz ve kulakları daha ufak ve kuyrukları daha kısadır. Büyük olmaları sebebiyle konutlarda farelere göre daha az bulunurlar.

Sıçan ve fareler genellikle sevilmez ve kimse bu zararlıları ev veya işyerinde görmek istemez. Kemirgenler dış alanda her türlü ortamda yaşar ve iç alanlara herhangi bir zamanda girebilirler ancak bu durum daha çok sonbaharda gerçekleşir. Bunun sebebi havaların soğuması değil, kemirgenlerin dış alandaki besin kaynaklarının tükenmesi ve yeni kaynak arayışlarıdır. Sıçanlar mükemmel tırmanıcılardır ve çatı aralarından, havalandırmalardan, kablo yuvalarından, kanalizasyondan, bacalardan ve garajlardan binalara giriş yapabilmektedirler.

Dış alanda sıçanlar çayırlık ve ağaçlık alanlarda, arazilerde, çiftliklerde ve binaların bulunduğu tüm yerlerde bulunurlar. Büyüklükleri sebebiyle en az 3 cm genişliğinde açıklıklardan geçebildiklerinden, iç mekanlarda fazla görülmezler. Ancak binaların çevresinde kendilerine birçok barınak bulurlar. Bunlar yakacak odun araları, taş ve tuğlalar, yaprak yığınları ve diğer döküntülerdir.

Sıçan istilasına karşı korunmanın en iyi yolları, minimum barınacak alan sağlamak ve iç mekana girebilecekleri tüm delik ve açıklıkları kapatmaktır. Delikleri doldurmada çelik yün veya kablo kullanılmazsa, kolaylıkla yeniden kemirebilirler.

Çatı Sıçanı

Uzun kuyrukları, kalın olmayan vücutları, büyük kulak ve gözleri vardır. Sıçanlar kentsel ve kırsal açık alanlarda yaygınlardır. Büyük olmaları sebebiyle konutlarda farelere göre daha az bulunurlar.

Sıçan ve fareler genellikle sevilmez ve kimse bu zararlıları ev veya işyerinde görmek istemez. Kemirgenler dış alanda her türlü ortamda yaşar ve iç alanlara herhangi bir zamanda girebilirler ancak bu durum daha çok sonbaharda gerçekleşir. Bunun sebebi havaların soğuması değil, kemirgenlerin dış alandaki besin kaynaklarının tükenmesi ve yeni kaynak arayışlarıdır. Sıçanlar mükemmel tırmanıcılardır ve çatı aralarından, havalandırmalardan, kablo yuvalarından, kanalizasyondan, bacalardan ve garajlardan binalara giriş yapabilmektedirler.

Dış alanda sıçanlar çayırlık ve ağaçlık alanlarda, arazilerde, çiftliklerde ve binaların bulunduğu tüm yerlerde bulunurlar. Büyüklükleri sebebiyle en az 3 cm genişliğinde açıklıklardan geçebildiklerinden, iç mekanlarda fazla görülmezler. Ancak binaların çevresinde kendilerine birçok barınak bulurlar. Bunlar yakacak odun araları, taş ve tuğlalar, yaprak yığınları ve diğer döküntülerdir.

Sıçan istilasına karşı korunmanın en iyi yolları, minimum barınacak alan sağlamak ve iç mekana girebilecekleri tüm delik ve açıklıkları kapatmaktır. Delikleri doldurmada çelik yün veya kablo kullanılmazsa, kolaylıkla yeniden kemirebilirler.

Kambur Sineği

Küçük, kahverengi, siyah gözlü, küçük bir başa sahip, gövde kısmı kambur sineklerdir.

Evlerde ve besin hazırlanan ve servis edilen ticari işletmelerde yaygın olarak bulunurlar. Mezarlıklar, yiyecek depoları ve hastanelerde yaygın olarak bulunurlar. Kirli ve çöplük alanlarda görülürler. Yiyecek alanları ve hastanelerde potansiyel hastalık riski taşırlar.

Kambur sinekleri, diğer sineklerden daha fazla tipte materyal üzerinde üreme yeteneğine sahiptir. Doğada ölü hayvanlar ve çürüyen bitki örtüsü üzerinde üremektedirler. Binalarda, gider, çöp konteynırları, çürümüş bozulmuş ürünler, çöp atıkları, binaların rutubetli alt katları, küflü organik materyaller üzerinde bulunabilirler. Uygun koşullarda saklanmamış etler, küflü besinlerin zarar görmüş konteynırlarında ve organik bazlı yapışkan ve boyaların üzerinde bulunurlar.

Kambur sineklerinin kontrolünde anahtar nokta üreme alanlarının bulunması, elimine edilmesi ve uygun temizlik koşullarının yerine getirilmesidir. Diğer küçük sinekler gibi tamamen yok etmek imkânsız olabilir. Çünkü az miktarda organik maddeler üzerinde üreyebilirler.

Nemli organik maddenin yoğun olduğu alanlarda inceleme ve organik maddenin ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Zemin altındaki arızalı gider boruları evler, restaurantlar ve diğer binalarda büyük kambur sineği aktivitelerine neden olmaktadır. Zemindeki bozuk giderlerin ve boruların onarılması gerekmektedir.

Kulağa Kaçan

Gövdelerinin arkasındaki pense şeklindeki kıskaçlarla tanınırlar. Erkeklerde bu kıskaçlar büyük ve gösterişli olur.

Kulağakaçanlar diğer böcekleri yakalayan ve yiyen haşerelerdir. Bu böceklerden kalıcı olarak kurtulmak için, iç alanlarda değil dış alanlarda barınaklarını bulmak ve uygulama yapmak gerekmektedir. Özellikle fazla sayıda kulağakaçan ile karşılaşıldığında, profesyonel bir firmanın yardımı faydalı olacaktır.

Ağaç kavukları içinde veya zemin şekilleri arasında bir arada yaşarlar. Binaların dış cephelerindeki yarık çatlaklarda barındıkları da görülür.

Mantar Sineği

Küçük, çoğu türü siyah, bazı türleri kahverengi, oldukça uzun ayaklara ve kanatlara sahiptir.

Binalarda bulunan küçük sineklerdir. Bazen büyük sayılara ulaşırlar, güneş ışığı tarafından cezp edilerek pencerelere yönelirler. Kişilerin kolonya ve parfüm kokularına gelirler.

Doğada toprakta, mantarda ve küflerin büyüyebildiği yerlerde örneğin çürümüş ağaç kovuklarında ürerler. Binalarda, saksı topraklarında bulunurlar. Bitkilerin aşırı sulanması, toprakta mantar oluşmasına sebep olur ve mantar sineklerinin üremesine yardımcı olur. Su akıntısının ve rutubetin olduğu tavan ve duvarlarda bulunurlar ve ürerler.

Mantar sineklerinin kontrolü üreme alanlarının bulunması ve kurutulması suretiyle sağlanabilir.

Saksılardaki bitkilerin toprağı sık sık karıştırılarak kurutulmalıdır

Bitkiler aşırı sulanmamalıdır, sadece gerektiğinde sulanmalıdır.

Saksılardaki toprağın devamlı sulu kalmasına izin verilmemelidir.

Su akıntısının olduğu alanlar fanlar kullanılarak kurutulmalıdır.

Islak tahta, odun veya diğer materyaller ortamdan uzaklaştırılmalıdır.